Renovering av fjås i Södra Bomansberg

Fjåset lyftes och vägdes av. Ny grundpunkter gjordes i ordning med grus och natursten. Dåliga stockar byttes ut. Lerteglet som låg var väldigt dåligt så kunden ville att vi skulle lägga pannplåt i stället.