Tillbyggnad Kullsbjörken

Tillbyggnad till fritidshus i Kullsbjörken.