Renoveringsarbeten på uthus i Dala-Husby

Uthuset lyftes och vägdes av. Dåliga grundpunkter förstärktes ned bärlagergrus. Dåliga stockar byttes ut. Skadad panel rensågades och ersattes med droppnäsa och liggande panel.