Renoveringsarbeten, Strömsdal Ludvika

Renoveringsarbeten på timmerhus från 1870-talet. Vi tillsammans med beställaren plockade bort panelen. Sedan bytte vi totalt 4st stockar med en totallängd på 25m. Timret var fura och handbilades. Sedan spikades panelen fast med klippspik (kund tillhandahöll materialet)