Renoveringsarbeten på raststuga, Alby friluftsgård, Tyresö.

Byggnaden är förmodligen en gammal bryggstuga från 1700-talet, och fungerar idag som raststuga vid Alby Friluftsgård, Tyresö. I samband med invändig renovering på raststugan som Byggunderhåll Produktion AB var ansvarig för upptäckte de att det vara flera stockar som var skadade. Vi lagade/bytte ut 18 av stockarna med en total längd på 50m. Ersättningsmaterialet utgjordes av fura och handbilades. Dessutom bytte vi knutbräder. Vi använde ramsågade bräder till stugan.