Takomläggning av kluvetak i Torsmo

Raskstugan antas vara från 1600-talet och anses vara Orsas äldsta bostadshus. Kluvetaket var dåligt och det regnade in på flera ställen. Stockar var rötskadade och skorstenen lutade betänkligt. Vi utförde nödvändiga stockbyten stockarna handbilades och tätades med väggmossa. Skadad innerpanel byttes ut mot ramsågade bräder som handhyvlades på insidan. Skadade sparrar byttes ut eller lagades. Kluvorna var handklyvna.