Byggnadsvård

Vi utför all sorts byggnadsvård och renovering av timmerhus och har stockbyten som vår specialitet. Renovering kan t.ex. vara allt från att vi bara lagar en stock till att vi byter ut flera hela stockar. Vi lyfter hus för att rätta till stengrund eller gör en helt ny grund. Vi lagar läckande tak, allt från tegel till pärt (takspån), som har orsakat skador på timmerstommen eller lägger om tak innan skador har hunnit uppstå. Renoveringsarbeten på byggnader med stort byggnadsvårdsvärde och som kanske sker under antikvarisk kontroll närmar vi oss med stor försiktighet. Vi går varsamt fram och dokumenterar alla insatser som vi gör. Beroende på vilken renovering som utförs, antikvarisk eller funktionell renovering så anpassar vi vår teknik till syftet för renoveringen. Vi har utfört arbeten inom ramen för Länsstyrelsens byggnadsvårdsprojekt. Oavsett vilken nivå som renoveringen har så ställer vi höga krav på det material som vi använder. Timret ska vara tätvuxet och med mycket kärna. Innan vi påbörjar renoveringsarbetet så gör vi en noggrann undersökning av timmerhuset och kan därmed ge en bild på hur omfattande skadorna är och hur stor byggnadsvårdsinsatsen kan bli. Vi kan i de allra flesta fall erbjuda Dig fast pris på våra renoveringsarbeten. Vill Du ta hand om Din renovering själv kan vi erbjuda konsultation

11.-Gammalt-och-nytt-mots Läggning av ny pärt 11 Hansjö Länsstyrelsens byggnadsvårdsprojekt
Stockbyte Takomläggning Renovering Länsstyrelsens byggnadsvårdsprojekt