Renovering av stolpverksbyggnad

Renovering och restaurering av stolpverksbyggnad i Stackmora, Orsa. Byggnadsdelen hade sjunkit kraftigt och saknade bärande funktion. Hela byggnaden rätades upp och vägdes av, samtliga stolpar byttes. En ny bottenram timrades samt nya hammarband. Grund stenarna grävdes upp och en bädd med grus under stenarna ordnades.