Stockbyte och isolering av tak

Renoveringsarbeten på en gård i Mora, Dalarna. Vi bytte en stock på byggnaden. Takteglet plockades av och pärttaket revs. Eftersom taket skulle isoleras och det redan var lågt i tak valde vi att isolera uppåt med nya takreglar. Det befintliga teglet lades tillbaka.