Stockbyten på bastu

Stockbyten och stocklagningar på sjöbod/bastu i Östahammar, Upplands norra skärgård. Vid rivning av stugan visade sig att flera stockar var angripna av hästmyror. Dåliga stockar byttes ut lagades.