Renovering av flyttad stomme

Renovering av stomme som flyttades till Furudal. Vi monterade stommen och bytte ut skadade stockar. Den uppstolpade delen renoverades. Taket isolerades och de gamla pannorna lades tillbaka. Eftersom många av pannorna var dåliga så fattades pannor. Kunden färdigställde själv det sista.