Renovering

När det inte rör sig om stockbyten eller takomläggning så kan det t.ex. var renovering av grund. Vi utför även höjning av befintliga timmerhus, då t.ex. takhöjden är för dålig. Övriga renoveringsarbeten: byte och reparation av utvändiga paneler, stomrenoveringar i timmer som t.ex. takstolar, stolpverk, klockstaplar.

Raststuga Albyfriluftsgård, Tyresö 20161201_090842 20161222_123251 Ny port på plats
Renoveringsarbeten på raststuga Albyfriluftsgård, Tyresö Renoveringsarbeten Strömsdal Ludvika Renoveringsarbeten på härbre i Färnäs, Mora Renoveringsarbeten på uthus i Dala-Husby
Arbeten färdiga 11 Hansjö Renovering av flyttad stomme Innan arbetena påbörjades
Reparationsarbeten på lada Skattungbyn Renoveringsarbeten på lada i Hansjö Renovering av flyttad stomme Renoveringsarbeten på magasinsbyggnad i Åkersberga
Arbeten färdiga
 Renovering av fjås i Södra Bomansberg