Stockbyte på fritidshus i Evertsberg

Stockbyten på timrat fritidshus i Evertsberg, Dalarna. Timmerstommen var kraftigt rötskadad i ett område. Orsaken kan tänkas var glasullsisoleringen mellan stockarna samt isoleringen på insidan. I övrigt syntes inga tydliga vatten läckage. Stockarna lagades och bilades på utsidan.