Renoveringsarbeten på magasinsbyggnad i Åkersberga

Renovering och tillbyggnad av 3-vånings timmerstomme i Åkersberga, Stockholm. Botten stockarna var på sina håll kraftigt rötskadade. Dessutom fanns skador en bit upp på väggen. Byggnaden skulle göras om till bostadshus och det var väldigt lågt i tak på nedervåningen. De dåliga bottenstockarna reparerades och byttes ut. Dessutom timrade vi in ett extra varv för att få tillräcklig höjd på nedervåningen.