Reparationsarbeten på lada i Skattungbyn

Reparations och restaureringsarbeten på lada i Skattungbyn, Dalarna. Ett grundfundament hade rasat under ladan och ett var på god väg. Vi gjöt en förstärkningskrage kring den försvagade stolpen och satte nya stolpar där det saknades. Rampen fanns inte men vi återskapade en kopia.