Takomläggning och stocklagningar på härbre

Renovering av härbre i Garsås, Dalarna. Taket saknade både ströläkt och underlagstak. Vilket hade orsakat rötskader på undertaket. Pannor plockades av och bärläkten revs. Undertaket och sparrar reparerades och försågs med underlagstak och bär- och ströläkt. Skadorna på timmerstommen i en hörnet hade ingen koppling till taket