Takomläggning och stockbyten på trösklada från 1539

Renoveringsarbeten på trösklada i Fåsås, Mora, från 1539. Eftersom undertaket var så pass dåligt gick det tyvärr inte att spara nävret som låg under pannorna. Under rivningsarbetet av undertaket framkom även att väggbandsstockarna var dåliga. Väggbandstockar byttes och lagades. Byte av dåliga takbräder. Läggning av oljehärdad massonit och gamla pannor.