Omläggning av pärttak och stockbyten på stall

Det här är ett stall som står på Kruppafäbod utanför Skattungbyn, Dalarna. Stallet hade sjunkigt ner i marken och syllstocken samt några andra stockar på framsidan var rötskadade. Renoveringsarbetet innebar att huset lyftes och vägdes av. Dåliga stockar byttes eller lagades och mellan stockarna las husmossa. På det lilla skärmtaket lades pärt/spån.