Stockbyten på sportstuga

Renoveringsarbeten på timmerstuga i Sälen, Dalarna. Stugan är ifrån slutet av 60-talet och avstånd så syntes inga skador. Men  när man tittade lite närmare så var det någonting lite märkligt med några av stockarna. De var ihåliga. Skadorna var omfattande. Orsaken kan ha varit en kombination av, tidigare dålig takavvattning, felaktig isolering mellan stockarna, för mycket isolering, ångspärr i fritidshus. Dåliga stockar byttes ut.