Stockbyten på fjås

Stockbyten på fjås i Bomansberg, Dalarna. Fjåset skulle göras om till gäststuga. Skadorna var omfattande och över 90m stock byttes.