Stockbyten

Den vanligaste åtgärden när vi renoverar timmerhus är att byta och laga timmerstockar. När vi ersätter material så använder vi oss samma bearbetningsmetoder som originalet. Vid renovering av timmerhus försöker vi bevara det ursprungliga. Ibland byter vi hela stockar och ibland delar av stockar. Vi utför även mindre lagningar med halvsulning och kvartssulning. Det vanligaste trädslaget är fura. Vi använder oss av timmer som har hög kärnvedsandel och som är tätvuxna. Det mesta av vårat timmer kommer norra Dalarna.

Stockbyte  Rättvik Stockbyte fjås Stockbyten på fritidshus i Evertsberg Stockbyte på ängslada i Stackmora

Stockbyten och reparation av brokvist Stockbyte tröskloge Stockbyten och stocklagningar på fäbodstuga Stockbyte på sportstuga

Arbeten färdiga

Härbre nr 1

Arbeten slutförda

Renovering av sjöbod Lagning av härbre

Renoveringsarbeten på tröskloge i Färnäs

Stockbyten Lofsdalen

Ny härbresfot till Hildasholm Stockbyten på bastu Renovering av stolpverksbyggnad