Tillbyggnad till hus i Staa, Åre

Förutom tillbyggnaden så gjordes några stocklagningar. Dessutom så höjdes det befintliga stommen med 2 varv. Tillbyggnaden gjordes klar på timringsplatsen i Mora och fraktades sedan upp till Staa. Den nya stommen skarvades in med dold skarv i knut. Nya åsar timrades in i både nya och gamla delen. Kunden ansvarade själv för fortsatta arbeten.