Tillbyggnad till stuga i Lövåsen

Liten tillbyggnad som gjordes med dold skarv i knut.