Flytt av stomme från Mora

Flytt av stomme från Mora till Evertsberg, Dalarna.Teglet plockades av för att sparas. Undertaket med pärt slängdes, sparrar sparades. Stommen märktes upp. Timmerstommen plockades ner. Den mesta timmerhusrenoveringen skedde under nermontering. Efter nermontering lagades timmerstockar i bottenvarvet, samt ett extra varv med timmerstockar timrades i. Stommen fraktades upp till Evertsberg. Stommen monterades. Nytt isolerat tak dock med nya pannor i stället för de gamla.