Flytta av stomme från Furudal till Rättvik

Flytt av timmerhus från Furudal till Rättvik, Dalarna. I samband med flytten lagades timmerstockarna i bottenvarvet och anpassades mot den nya grunden. De gamla takstolarna var tyvärr för dåliga så det byttes ut mot fribärande saxtakstolar. Det gamla teglet återanvändes. Takstolstassarna på det ny taket rekonstruerades för att bli lika med originalet.