Renoveringsarbete på tröskloge i Färnäs

Renoveringsarbeten på tröskloge i Färnäs, Dalarna.  Syllstocken  på timmerhusets  framsidan hade ruttnat av så det intimrade golvet hängde ner. Ytterligare några stockar var dåliga. Stommen stod delvis i marken. Dessutom så lutade stommen kraftigt. Vi bytte ut den skadade syllstocken och 2st dåliga stockar. 2st stockar reparerades med skarv. Huset riktades upp och förstärktes med följare.