Renoveringsarbeten på lada i Hansjö

Renoveringsarbeten på lada i Hansjö, Orsa, Dalarna. Ladan som bestod av 2st timmerhus mätt 9x20m. Ladan hade delvis sjunkit ner i marken och åtskilligt av bottenstockarna var rötskadade. Ladan lyftes och vägdes av mot takfoten. Grundläggningen var dålig. Vi grävde 1-1,5m djupa hål under varje knut som vi fyllde med grus. Uppepå gjöt vi en betongsula som vi sedan ställde en natursten på. Alla dåliga stockar byttes ut. Marken dränerades och planerades så att marken rann ifrån huset.