Flyttning

Vi erbjuder dig hjälp med allt från märkning av timmerstomme till nedmontering, flytt och uppmontering av timmerstomme. I samband med flytten ser vi till att dåliga delar byts ut och ersätts med nya. Vi erbjuder även konsultation när du ska köpa en gammal timmerstomme.

Tak och stomme färdig 10. DSC_0079
Flytt av stomme till Evertsberg Flytt av stomme från Siljansnäs
Flytta av stomme från Furudal till Rättvik