Välkommen till Dalarnas Timmerhusrenovering

Vi på Dalarna Timmerhusrenovering AB är specialiserade på renovering och restaurering av timmerhus och allt som hör till byggnadsvård av timmerhus. Renovering kan vara allt från mindre lagningar till mer omfattande renoveringar där flera timmerstockar byts ut. Renovering kan även innebära restaurering av härbresfot, lyft av timmerstomme, tillpassning av stengrund samt omläggning och renovering av tak, reparation och byte av gamla paneler och golvplank. Vi utför allt från restaurering av timmerhus under antikvarisk kontroll till renovering av timrade fritidshus. Vi lagar, renoverar och restaurerar timmerhus med traditionell teknik och vi ställer höga krav vid materialval. Vi åtar oss även nybyggnation av timmerhus när det ställs särskilt höga krav på hantverket så som autenticitet, komplicerade konstruktioner eller tillbyggnader.

Byggnadsvård Flyttning Tillbyggnation
Byggnadsvård
Flyttning
Tillbyggnader